Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Skupštine jedinica teritorijalne autonomije, odnosno jedinica lokalne samouprave, donose strategiju i godišnji plan bezbednosti saobraćaja na putevima na svom području u skladu sa Nacionalnom strategijom i Nacionalnim planom.

« Prethodni član Sledeći član »