Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

4. Praćenje bezbednosti saobraćaja

Član 14

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Vlada podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima, najmanje dvaput godišnje.

(2) Nadležni izvršni organ jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, podnosi skupštini izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na tom području najmanje dvaput godišnje.

« Prethodni član Sledeći član »