Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

3. Semafori

Član 136

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu, upotrebljavaju se i semafori koji emituju svetlosne saobraćajne znakove.

Svetlosni saobraćajni znakovi su svetla crvene, žute, zelene, odnosno bele boje.

Svetlo koje daju uređaji iz st. 1. i 2. ovog člana može biti postojano (neprekidno) ili trepćuće (prekidajuće).

Brzina kretanja vozila može se regulisati semaforom za regulisanje kretanja vozilom određenom brzinom.

« Prethodni član Sledeći član »