Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 137

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Semaforima sa trobojnim svetlima reguliše se kretanje vozila.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, na prelazu puta preko železničke pruge saobraćaj vozila se reguliše samo svetlima crvene boje, a na mestima gde se reguliše pristup vozila, dvobojnim svetlima crvene i zelene boje.

Kretanje tramvaja i vozila javnog prevoza putnika po putu može biti regulisano i svetlosnim saobraćajnim znakovima bele boje.

Kretanje pešaka preko kolovoza se reguliše dvobojnim svetlima crvene i zelene boje.

« Prethodni član Sledeći član »