Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 19

  « Prethodni član     Sledeći član »  

(1) Sredstva iz člana 17. ovog zakona koriste se za:

1) rad Tela za koordinaciju,

2) unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja,

3) preventivno-promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobraćaja,

4) naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja,

5) tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja.

(2) Sredstva iz člana 17. ovog zakona koriste se prema programu koji donosi Vlada, nadležni izvršni organ jedinice teritorijalne autonomije, odnosno nadležni izvršni organ jedinice lokalne samouprave, na predlog tela za koordinaciju.

« Prethodni član Sledeći član »