Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 211

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno ogranak iz člana 207. stav 4. ovog zakona mora da vodi na propisan način, tačno i uredno evidencije koje čine:

1) registar kandidata za vozače,

2) dnevnik teorijske nastave,

3) registar o polaganju vozačkog ispita,

4) registar izdatih potvrda o položenom teorijskom delu ispita,

5) registar izdatih uverenja o položenom vozačkom ispitu,

6) knjige praktične obuke instruktora vožnje,

7) knjižica obuke kandidata za vozače,

8) izveštaji o obavljenom osposobljavanju kandidata za vozače.

Bliže propise o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz stava 1. ovog člana doneće ministar unutrašnjih poslova.

« Prethodni član Sledeći član »