Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 239

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Program za polaganje stručnog ispita za ispitivača obuhvata sadržaje iz oblasti:

1) saobraćajne etike,

2) saobraćajne psihologije,

3) pedagogije i andragogije,

4) bezbednosti drumskog saobraćaja,

5) propisa o bezbednosti saobraćaja, obuke vozača i polaganja vozačkih ispita,

6) vozila,

7) teorije izvođenja radnji sa vozilom u saobraćaju na putu.

Program za polaganje stručnog ispita za ispitivača, program obaveznih seminara unapređenja znanja, način polaganja stručnog ispita i polaganja provere znanja, rokovima za održavanje seminara i izgled i sadržaj obrasca dozvole (licence) bliže će propisati ministar nadležan za poslove saobraćaja na predlog Agencije.

Agencija sprovodi stručni ispit za ispitivača, organizuje seminare unapređenja znanja, obavlja proveru znanja, propisuje i vodi registar izdatih dozvola (licenci) za ispitivača.

Poslove iz stava 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

« Prethodni član Sledeći član »