Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 324

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U slučaju sticaja prekršaja, kazneni poeni se određuju za svaki prekršaj pojedinačno i izriče jedinstvena kazna koja predstavlja zbir pojedinačno izrečenih kaznenih poena.

« Prethodni član Sledeći član »