Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

6. Privredni prestupi

Član 325

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

1) člana 4. stav 3,

2) člana 29. stav 2, 3) člana 112. stav 1. tačka 2), kada je premašeno osovinsko opterećenje propisano tehničkim normativima za vozila i najveću dozvoljenu ukupnu masu, za više od 5,0% i tačka 3), 4) člana 123. stav 1,

5) člana 156. st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 10,

6) člana 165. st. 4. i 5, 7) člana 188. stav 1,

8) člana 204. stav 1,

9) člana 207. stav 1,

10) člana 218. stav 2,

11) člana 232. stav 5, ukoliko izda potvrdu licu koje nije položilo teorijski ispit i stav 6,

12) člana 237. stav 4,

13) člana 241. stav 1,

14) člana 249. stav 2, ukoliko stavlja u promet,

15) člana 250. stav 6, 16) člana 252. stav 1, ukoliko nema ovlašćenje Agencije za vršenje pregleda tih uređaja,

17) člana 253. stav 4,

18) člana 255. st. 1, 3. i 5,

19) člana 264. stav 8,

20) člana 265. stav 4,

21) člana 267. stav 5,

22) član 268. stav 6,

23) člana 269. stav 2,

24) člana 296. stav 13.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

« Prethodni član Sledeći član »