Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Član 337

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ukoliko je odredbama ovog zakona za izvršenje pojedinih prekršaja predviđeno obavezno izricanje kaznenih poena, a postupajući sudija izrekne opomenu, predviđeni kazneni poeni se moraju izreći.

« Prethodni član Sledeći član »