Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

XXII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 339

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada će obrazovati Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i imenovati članove Tela u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »