Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

17. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama

Član 84

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Odredbe ovog zakona shodno se primenjuju i na saobraćaj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kreću po šinama, osim ako to ne isključuju konstrukcione osobine tih vozila ili način njihovog kretanja.

« Prethodni član Sledeći član »