Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

18. Posebne odredbe o saobraćaju traktora, radnih mašina, motokultivatora i zaprežnih vozila

Član 85

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Traktor i radna mašina smeju u saobraćaju na putu da imaju samo priključke za izvođenje radova shodno njihovoj nameni koji moraju biti propisno označeni.

Radna mašina i motokultivator ne smeju u saobraćaju na putu da vuku priključno vozilo.

« Prethodni član Sledeći član »