Zakon o elektronskom dokumentu

Zaštita elektronskog dokumenta

Član 13

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U obavljanju poslova sa elektronskim dokumentima primenjuju se odgovarajući tehnološki postupci i oprema koji obezbeđuju zaštitu tih dokumenata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje arhivska građa, propisima o kancelarijskom poslovanju i međunarodnim standardima iz oblasti upravljanja dokumentima.

« Prethodni član Sledeći član »