Zakon o elektronskom dokumentu

Vreme sadržano u vremenskom žigu

Član 18

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vreme koje je sadržano u vremenskom žigu odgovara trenutku formiranja tog žiga, sa razlikom manjom od jedne sekunde, u odnosu na UTC (Universal Time Coordinate) vremensku skalu.

Postupak označavanja vremena koje je sadržano u vremenskom žigu bliže propisuje ministar.

« Prethodni član Sledeći član »