Zakon o elektronskom dokumentu

Čuvanje vremenskog žiga

Član 19

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Izdavalac vremenskog žiga dužan je da podatke o izdatim vremenskim žigovima čuva na bezbedan način najmanje pet godina od dana izdavanja.

« Prethodni član Sledeći član »