Zakon o elektronskom dokumentu

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona Ministarstvo će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »