Zakon o elektronskom dokumentu

Član 25

  « Prethodni član  

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

« Prethodni član