Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 124

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Komisija utvrđuje štetu i okolnosti pod kojima je šteta nastala, procenjuje tržišnu vrednost stvari i predlaže način na koji će se šteta nadoknaditi.

O pitanjima u vezi sa utvrđivanjem i naknadom štete, komisija sačinjava zapisnik koji sadrži sve podatke značajne za utvrđivanje štete i način njene naknade.

« Prethodni član Sledeći član »