Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 125

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadležni državni organ može vlasniku stvari čija je stvar raspoređena planovima popune za potrebe odbrane zemlje odobriti umanjenje godišnjeg poreza predviđenog za tu stvar, u skladu sa zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »