Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 128

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 35.000 do 350.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo, pravno lice i organizacija čijim se posredovanjem vojni obveznik zaposli u inostranstvu ako u roku od osam dana od dana odlaska vojnog obveznika na rad u inostranstvo ne obavesti teritorijalni organ (član 77. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u privrednom društvu, pravnom licu ili organizaciji novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

« Prethodni član Sledeći član »