Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Član 127

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu:.

1) ako iznese vojnu knjižicu iz Republike Srbije (član 75. ovog zakona);

2) ako u propisanom roku ne prijavi nastale promene iz člana 76. ovog zakona teritorijalnom organu kod kojeg se vodi u vojnoj evidenciji.

« Prethodni član Sledeći član »