ZAKON o zaštiti od požara

Načelo jačanja svesti

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Subjekti zaštite od požara podstiču, usmeravaju i obezbeđuju jačanje svesti o značaju zaštite od požara kroz sistem obrazovanja i vaspitanja, naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja, usavršavanja u procesu rada, kao i javnog informisanja.

« Prethodni član Sledeći član »