ZAKON o zaštiti od požara

Načelo javnosti

Član 11

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica dužni su da obaveštavaju javnost o stanju zaštite od požara i čine dostupnim potrebne informacije, u skladu sa zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »