ZAKON o zaštiti od požara

Saglasnost Ministarstva

Član 33

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ministarstvo daje saglasnost na projektnu dokumentaciju, u delu koji se odnosi na zaštitu od požara, za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju:

1) poslovnih objekata;

2) objekata javne namene;

3) zdravstvenih ustanova, stacionara i domova za smeštaj lica sa posebnim potrebama;

4) objekata blokovskog tipa, visokih objekata, nadzemnih i podzemnih garaža;

5) objekata i prostora na kojima se proizvode, prerađuju i skladište zapaljive tečnosti ili zapaljivi gasovi, materije sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće materije i oksidanti ili materije koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog delovanja vode ili kiseonika;

6) objekata u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju čvrste zapaljive materije, pri čemu nastaju eksplozivne smeše gasova, para i prašine;

7) stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila;

8) industrijskih i skladišnih objekata;

9) elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona od 35 kV i više i trafo-stanica snage preko 2000 kVA;

10) tunela dužih od 1000 m;

11) naftovoda, produktovoda i gasovoda;

12) objekata za proizvodnju i skladištenje eksploziva.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se na davanje saglasnosti na tipske projekte objekata ugroženih požarom i projekte izvedenog stanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostor i izgradnja.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana za objekte posebne namene koje koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije daje Ministarstvo odbrane, u skladu sa posebnim zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »