ZAKON o zaštiti od požara

Saglasnost za deo objekta

Član 35

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Saglasnost iz čl. 33. i 34. ovog zakona daje se za ceo objekat, a kada se objekat gradi po delovima za deo objekta, ako taj deo predstavlja ekonomsko-tehničku celinu i može se samostalno koristiti, odnosno ako će izgradnja celog objekta trajati duže.

« Prethodni član Sledeći član »