ZAKON o zaštiti od požara

Preventivne mere u prirodi

Član 45

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pri obavljanju poslova u prirodi koji mogu izazvati požar, a naročito prilikom upotrebe otvorenog plamena, moraju se sprovoditi mere zaštite od požara.

« Prethodni član Sledeći član »