ZAKON o zaštiti od požara

Zabrana loženja vatre u šumi

Član 46

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara.

« Prethodni član Sledeći član »