ZAKON o zaštiti od požara

Spaljivanje na otvorenom prostoru

Član 50

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka.

Lice koje je radnjama iz stava 1. ovog člana izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom.

« Prethodni član Sledeći član »