ZAKON o zaštiti od požara

Protivpožarna straža

Član 51

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Protivpožarnu stražu dužno je da organizuje:

1) lice koje pretače zapaljive tečnosti ili zapaljive gasove u količini iznad 5 m³;

2) lice koje izvodi radove zavarivanja, rezanja i lemljenja, koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla ili na udaljenosti od 200 m od ruba šume;

3) organizator javnog skupa ili priredbe na kojoj postoji opasnost od izbijanja požara.

Pod protivpožarnom stražom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se prisustvo lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara sa odgovarajućom protivpožarnom opremom.

« Prethodni član Sledeći član »