ZAKON o zaštiti od požara

Pravna lica koja izvode posebnu obuku

Član 56

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Posebnu obuku izvode pravna lica koja ispunjavaju određene uslove i imaju odobrenje Ministarstva.

Uslove iz stava 1. ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

« Prethodni član Sledeći član »