ZAKON o zaštiti od požara

Profesionalne vatrogasne jedinice lokalne samouprave

Član 60

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Jedinice lokalne samouprave osnivaju profesionalne vatrogasne jedinice kada se obezbede odgovarajući objekti za smeštaj ljudstva, oprema i tehnika, kao i lično-zaštitna oprema, vatrogasne sprave i oprema i vatrogasna tehnika po važećim standardima i normama.

Minimalni broj vatrogasaca, kao i tehničku opremljenost i obučenost profesionalnih vatrogasnih jedinica lokalne samouprave propisuje ministar.

« Prethodni član Sledeći član »