ZAKON o zaštiti od požara

Prava, obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica

Član 61

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Na prava, obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica primenjuju se propisi o policiji.

Na prava, obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica Ministarstva odbrane i Vojske Srbije primenjuju se propisi o odbrani i Vojsci Srbije.

Na prava, obaveze i odgovornosti pripadnika vatrogasnih jedinica lokalne samouprave primenjuju se propisi o radnim odnosima u lokalnoj samoupravi.

« Prethodni član Sledeći član »