ZAKON o zaštiti od požara

Uniforma i interventna oprema

Član 64

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice nose propisanu uniformu za izvršavanje poslova i zadataka, a prilikom gašenja požara i ostalih intervencija propisanu interventnu opremu, u skladu sa propisima o policiji.

« Prethodni član Sledeći član »