ZAKON o zaštiti od požara

Vatrogasni savezi

Član 65

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Dobrovoljne vatrogasne jedinice mogu se udruživati i osnivati vatrogasne saveze.

Vatrogasni savezi organizuju i sprovode akcije za razvijanje svesti o značaju zaštite od požara i staraju se o stručnom osposobljavanju i tehničkom opremanju dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Bliže uslove i način organizovanja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, vatrogasnih društava i saveza propisuje ministar.

« Prethodni član Sledeći član »