ZAKON o zaštiti od požara

Saradnja pri gašenju požara

Član 66

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vatrogasne jedinice su dužne da međusobno sarađuju i jedna drugoj pružaju pomoć pri gašenju požara i u vanrednim situacijama, u skladu s posebnim zakonom.

Radi gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine ugroženih požarom vatrogasne jedinice mogu pružati pomoć vatrogasnim jedinicama susednih država, odnosno od njih tražiti pomoć, u skladu sa odlukom Vlade i zaključenim ugovorima o međunarodnoj saradnji.

« Prethodni član Sledeći član »