ZAKON o zaštiti od požara

Operativne karte

Član 70

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vatrogasno-spasilačke jedinice izrađuju operativne karte gašenja požara subjekata svrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara.

Primerak operativne karte dostavlja se vatrogasnoj jedinici odnosno odgovarajućoj službi zaštite od požara u subjektu.

Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da pruže sve potrebne podatke i stručnu pomoć za izradu operativne karte.

« Prethodni član Sledeći član »