ZAKON o zaštiti od požara

Prava građana koji su učestvovala u gašenju požara

Član 72

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice koje prilikom pružanja pomoći gašenja požara ili u vršenju obuke gašenja požara bude povređeno ili oboli, pa zbog toga odsustvuje s rada, odnosno postane nesposobno za rad, ima prava iz zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja pod uslovima utvrđenim za policijskog službenika.

Ako u pružanju pomoći iz stava 1. ovog člana lice izgubi život, njegova porodica ima prava iz penzijskog osiguranja kao i porodica policijskog službenika koji je izgubio život u vršenju ili povodom vršenja poslova.

Lice koje stavi na raspolaganje sredstva i opremu za gašenje požara po naređenju rukovodioca akcije gašenja požara, odnosno rukovodioca intervencije u skladu s članom 68. ovog zakona, ima pravo na naknadu materijalne štete, u skladu sa zakonom.

« Prethodni član Sledeći član »