ZAKON o zaštiti od požara

Nalaganje mera

Član 77

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Inspektor može rešenjem naložiti preduzimanje sledećih mera:

1) zabranu upotrebe oruđa i sredstava od kojih preti neposredna opasnost od izbijanja požara, dok se opasnost ne otkloni;

2) zabranu vršenja određenog posla u objektu, delu objekta ili prostoru ako očigledno preti opasnost od izbijanja i širenja požara i ako se drugim protivpožarnim merama (adaptacija objekta, dela objekta ili prostora postavljanjem protivpožarnih zapreka i sl.) ova neposredna opasnost ne može otkloniti;

3) adaptaciju ili pregrađivanje na objektu da bi se sprečilo izbijanje i širenje požara i ugrožavanje ljudi i imovine;

4) zabranu pušenja, upotrebu otvorene vatre ili uređaja na određenim mestima na kojima preti opasnost od izbijanja požara;

5) nabavku neophodne vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara, kao i njihovo održavanje u ispravnom stanju;

6) druge mere koje imaju za cilj da spreče neposredno izbijanje i širenje požara.

Žalba protiv rešenja iz stava 1. tač. 1), 4) i 6) ne odlaže izvršenje.

« Prethodni član Sledeći član »