ZAKON o zaštiti od požara

Nastavak postupaka

Član 88

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

« Prethodni član Sledeći član »