Carinski zakon

DEO PRVI OSNOVNE ODREDBE

GLAVA I PREDMET I DEFINICIJE POJMOVA

Sadržaj i primena zakona

Član 1

  Sledeći član »  

Ovim zakonom uređuju se opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije.

Ovaj zakon:.

1) primenjuje se na promet robe između carinskog područja Republike Srbije i drugih carinskih područja uz propise iz ostalih oblasti koji se odnose na trgovinu robom;

2) uređuje carinske radnje i postupke, kao i prava i obaveze lica i carinskog organa, koji iz tih radnji i postupaka proističu;

3) primenjuje se jedinstveno na celom carinskom području Republike Srbije, osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom, drugim zakonom ili međunarodnim sporazumom koji je potvrdila Republika Srbija.

Carinski propisi obuhvataju:.

3) ovaj zakon i propise donete na osnovu ovog zakona radi njegovog sprovođenja;

4) Zakon o Carinskoj tarifi i propise donete radi njegovog sprovođenja;

5) međunarodne sporazume i propise donete radi njihovog sprovođenja.

Zakoni, drugi propisi i mere u vezi s carinom, osim u službenom glasilu, mogu se objavljivati i u drugim sredstvima informisanja, uključujući i elektronska sredstva.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
Sledeći član »