Carinski zakon

Cilj zakona

Član 2

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Cilj ovog zakona je:.

1) zaštita ekonomskih, fiskalnih i finansijskih interesa Republike Srbije;

2) zaštita Republike Srbije od nezakonite i ilegalne trgovine;

3) bezbednost i zaštita ljudi i životne sredine;

4) olakšavanje međunarodne trgovine.

Carinski organ kontroliše međunarodni promet robe, doprinoseći slobodnoj trgovini, sprovođenju spoljašnjih aspekata domaćeg tržišta i principa koji se odnose na trgovinu, kao i opštoj bezbednosti u lancu trgovine.

Radi obavljanja propisanih radnji, carinski organ može vršiti sve kontrolne radnje za obezbeđivanje pravilne primene ovog zakona i ostalih propisa. Ove radnje i aktivnosti mogu se vršiti van carinskog područja Republike Srbije samo ako je to utvrđeno međunarodnim sporazumom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »