Carinski zakon

Propisivanje uslova radi primene kriterijuma

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vlada radi primene kriterijuma iz člana 9. ovog zakona propisuje:.

1) uslove za odobravanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta;

2) uslove za učestalost preispitivanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta;

3) uslove za davanje ovlašćenja za korišćenje pojednostavljenog postupka;

4) vrstu i obim olakšica koje se mogu odobriti u vezi sa carinskom kontrolom koje se odnose na sigurnost i bezbednost, uzimajući u obzir mere za procenu i upravljanje rizikom;

5) uslove pod kojima se status ovlašćenog privrednog subjekta može ukinuti, kao i postupak ukidanja tog statusa.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »