Carinski zakon

Kriterijumi za dobijanje statusa ovlašćenog privrednog subjekta

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni radi dobijanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta su sledeći:.

1) pridržavanje carinskih propisa u prethodnom periodu;

2) zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije, i po potrebi, evidencije o prevozu robe, koja omogućava odgovarajuću carinsku kontrolu;

3) finansijska likvidnost;

4) po potrebi, ispunjavanje odgovarajućih standarda za bezbednost i sigurnost u međunarodnoj trgovini robom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »