Carinski zakon

Vraćanje robe u inostranstvo, oduzimanje i prodaja robe

Član 100

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može da preduzme potrebne mere, uključujući vraćanje robe u inostranstvo, oduzimanje robe i njenu prodaju:.

1) ako roba ne može biti puštena deklarantu zato što:.

– nije bilo moguće početi pregled robe ili nastaviti s pregledom robe u roku koji je odredio carinski organ, iz razloga koje je prouzrokovao deklarant;

– nisu bile podnete sve isprave potrebne da bi se roba stavila u određeni carinski postupak;

– carinski dug nije plaćen ili nije položeno obezbeđenje za plaćanje tog duga u propisanom roku;

– roba podleže zabranama ili ograničenjima;

2) ako roba nije preuzeta u primerenom roku nakon što je ocarinjena i puštena deklarantu.

II . Pojednostavljeni postupci
Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »