Carinski zakon

Zajednička stopa carine

Član 106

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ako se pošiljka sastoji od robe koja se svrstava u više tarifnih oznaka, pri čemu bi svrstavanje svake robe pojedinačno, da bi se sačinila deklaracija, iziskivalo rad i troškove nesrazmerne obračunatoj carini, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dozvoliti da se carina za celu pošiljku obračuna na osnovu svrstavanja u tarifnu oznaku one robe čija je stopa carine najviša.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »