Carinski zakon

Polaganje obezbeđenja

Član 115

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Carinski organ može da zahteva da se za robu koja je u carinskom postupku sa odlaganjem položi obezbeđenje da bi se obezbedila naplata carinskog duga koji bi mogao nastati u vezi s tom robom.

Vlada može da propiše način polaganja obezbeđenja, kao i visinu obezbeđenja, odnosno oslobođenje od obaveze polaganja obezbeđenja za pojedine carinske postupke sa odlaganjem.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »