Carinski zakon

Prenos prava i obaveza nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom

Član 117

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Prava i obaveze nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom mogu da se, pod uslovima koje utvrdi carinski organ, prenesu na druga lica koja ispunjavaju uslove za odgovarajući postupak.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »