Carinski zakon

Odobrenje za upravljanje carinskim skladištem

Član 130

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Za upravljanje skladištem potrebno je odobrenje carinskog organa, osim u slučaju kad carinski organ upravlja carinskim skladištem.

Lice koje želi da upravlja carinskim skladištem mora carinskom organu da podnese pismeni zahtev sa podacima potrebnim za dobijanje odobrenja, naročito obrazlažući ekonomsku potrebu za skladištenjem robe. Odobrenje sadrži uslove za upravljanje carinskim skladištem u skladu sa propisima.

Odobrenje za upravljanje carinskim skladištem može se izdati samo licima sa sedištem u Republici Srbiji.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »