Carinski zakon

Obaveze držaoca skladišta

Član 131

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Držalac carinskog skladišta odgovoran je:.

1) da se roba smeštena u carinskom skladištu ne uzima ispod carinskog nadzora;

2) za ispunjenje obaveza koje proizilaze iz postupka carinskog skladištenja robe;

3) za ispunjenje posebnih uslova sadržanih u odobrenju za upravljanje skladištem.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »